معرفی شرکت بهسازان ابنیه تبریز

معرفی شرکت بهسازان ابنیه تبریز

شرکت بهسازان ابنیه تبریز در سال 1379 با موضوع فعالیت در زمینه ابنیه، تاسیسات و راهسازی تاسیس و هم اکنون جزو شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و در زمینه ساخت و تجهیز پروژه های زیر دارای سوابق عالی بوده و مشغول فعالیت می باشد.

  1. مجموعه های بزرگ ورزشی و رفاهی

  2. ایستگاه قطارشهری

  3. ساختمان های اداری و آموزشی

  4. تاسیسات صنعتی و راه سازی

  5. مهندسی ژئوسنتیک

در حال حاضر هیئت مدیره شرکت، آقایان فرید قاری و محمد کوچه مشکی پوران با گواهینامه های ISO 9001  ، OHSAS 18001  و HSE ، مدیریت شرکت را بر عهده دارند و کلیه پروژه های انجام یافته دارای تقدیر و رضایتنامه می باشد.

تخصص ما

راه

تاسیسات

ساختمان