خط مشی شرکت بهسازان ابنیه تبریز

خط مشی

شرکت بهسازان ابنیه تبریز به عنوان یکی از شرکت های با تجربه در زمینه ابنیه، راه،تاسیسات و مهندسی ژئوسنتیک با بیش از 20 سال سابقه و با بهره گیری از تجارب و دانش فنی و حسن اعتماد تمامی کافرمایان، با رعایت اصول اخلاق حرفه ای ضمن حفظ شأن کاری نسبت به ارائه خدمات فنی و پیمانکاری مبادرت ورزیده و با پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت خود را متعهد به رعایت اهداف سازمانی این شرکت مطابق اساسنامه می داند.

مدیر عامل – فرید قاری

mashi-pic

تخصص ما

راه

تاسیسات

ساختمان