تماس با ما

پیام خود را ارسال کنید.

آماده قبول نظرات و پیشنهادات و پاسخ گوی سوالات شما هستیم.

تماس با

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، نبش پاستور
جدید، ساختمان آریا، طبقه سوم.
کدپستی : 5138817487

35545411 – 041 * 35545412 – 041

info@behsazantabriz.com

35575645 – 041

شنبه – پنچشنبه : 18:00 – 09:00

کاتالوگ شرکت